Medlemskap

EUCRIO är företaget som tillhandahåller kryonisk akut-beredskap, stabilisering, och transporttjänster inom hela Europeiska Unionen.

Många européer har noterat att de inte har haft samma förmåner som amerikaner när det gäller kryoniktjänster. På grund av detta har de oroat sig över att de inte kommer att få den medicinska hjälp som de behöver, eller att de inte kommer att finnas där de borde vara när de som mest behöver det – om ens över huvud taget.

Vi har nu förändrat detta.

Våra professionellt utbildade grupper kommer att besvara anrop om att bevaka en obotligt sjuk patient vid deras sängkant, säkerställa dödförklaring så snart som detta är möjligt, utföra initial nedkylning samt dosering av läkemedel och kontinuerlig hjärtkompression för att undvika blodproppar och för att cirkulera läkemedlen ordentligt; vi kommer sedan att utföra vitrifikation på patienten för att, varhelst möjligt, undvika frysskador. Slutligen kyler vi ned patienten till torristemperatur och skickar patienten på ett säkert sätt till den av de tre huvudsakliga leverantörerna av kryoförvaring som de har valt, för den slutliga nedkylningen till temperaturen av flytande kväve och för långtidsbehandling.

Om du tillhör de personer som har varit förutseende och ordnat med personliga kryoniktjänster, så tillhör du den sällsynta skara som tänker och planerar för framtiden och investerar i sin egen framtid.

BInnan EUCRIOs grundande hade vi hört om fall där patienten hade fått vänta en tid i torris innan någon hjälp kom till honom. I alla dessa fall hade patienten inte ordnat med beredskap, stabilisering eller transport, och förlitade sig på vänner och släktingar för att utföra de nödvändiga åtgärderna i sista minuten, vilket i samtliga fall tog dem längre tid än förväntat. Dessa kryonister fick en kryoförvaring som var långt ifrån perfekt; ofta en ”direktnedfrysning” utan några andra förberedelser, eftersom det var allt som kunde göras innan hjälp hittades.

Detta är inte vad vi önskar dig, och vi är övertygade om att du inte önskar det för dig själv eller dina älskade heller.

För detta ändamål presenterar vi EUCRIO – European Union Cryonics Rapid Intervention Organisation – och erbjuder professionellt utbildad personal, den senaste medicinska utrustningen, specialiserade vitrifikationslösningar, bra infrastruktur och organisation, och kort sagt allt som behövs för att göra din övergång från en dödlig sjukdom till långvarig kryonisk omsorg så säker och trygg som möjligt.

Att bevara ditt liv är vår anledning till att finnas.