Tjänster

EUCRIO är en organisation vars mål är att tillhandahålla bästa möjliga beredskaps-, stabiliserings- och transporttjänster för medlemmar av kryonikorganisationer bosatta inom den Europeiska Unionen.

Kvalitativa stabiliserings- och transporttjänster har en stor inverkan på kryoförvaringens kvalitet, det skulle exempelvis kunna innebära en uppgradering från en direkt nedfrysning till en högkvalitativ vitrifikation. Tack vare de senaste rönen inom vitrifikation kan kryonikmedlemmar bevara sin mänskliga kropp med god struktur. Vitrifikation erbjuder kryonikmedlemmar goda möjligheter till att återupplivas med hjälp av avancerad framtida teknologi, såsom avancerad molekylär nanoteknologi. Med goda vitrifikationsmetoder på plats beror nu kvaliteten av mänsklig kryoförvaring på snabbheten och kvaliteten av tillvägagångssätten för stabilisering och kroppstransport.

Men hur bra är stabiliseringen och transporten av kryonikmedlemmar bosatta i Europa? EUCRIO erbjuder den bästa möjliga beredskapen, stabiliseringen och transporten för kryonikmedlemmar bosatta i Europa.

EUCRIOs mål är att sänka patientens kroppstemperatur samtidigt som mediciner administreras, samt att ge stöd i form av hjärt-lungräddning tillräckligt länge för att införa en vitrifikationslösning genom utomkroppslig bypass (allt detta sker efter att patienten har dödförklarats). Ytterligare nedkylning till torristemperatur utförs inför transporten till de viktigaste förvaringsleverantörerna för vidare nedkylning till temperaturen av flytande kväve.

EUCRIOs stabiliseringsmetoder tillämpas på kryonikmedlemmar som har avtal med kryoförvaringslevarantörer. EUCRIO erbjuder inte själv förvaring av något slag.

EUCRIOs verksamhet inkluderar:

  • Övervakning av våra kunders hälsotillstånd
  • Ingripande efter dödförklaring
  • Förbättring och bibehållande av utrustning
  • Simulering av nödsituationer
  • Rekrytering och utbildning av läkare

UTRUSTNING

EUCRIOs grupp är utrustad med de senaste verktygen.