Услуги

EUCRIO предлага възможно най-добрата готовност за действие, стабилизиране и транспорт на крионик-членовете, които живеят на територията на Европейската общност.

Kачествeното стабилизиране и транспортните услуги, водят до значителни подобрения по отношение качеството на криоконсервацията, като например модернизацията на директното замразяване, както и високото качество на витрификация. Последните постижения na витрификацията осигуряват na крионик-членовете много добро структурнo съхранениe na човешкото тяло. Витрификацията предлага na крионик-членовете добри шансове да бъдат възстановени благодарение на бъдещите модерни технологии, както и напредналата молекулярна нанотехнология.Благодарение на добрите витрификационни технологии, които са прилагани на място, качеството на криоконсервацията зависи от бързината на стабилизиращите процедури и транспорта на тялото.

Но колко добра е стабилизацията и транспорта на крионик-членовете, живвеещи в Европа? EUCRIO предлага възможно най-добрата готовност за действие, стабилизиране и транспорт на крионик-членовете, които живеят на територията на Европейската общност.

Целта на EUCRIO е да понижи телесната температура на пациента, докато бъдат подадени съответните медикаменти, поддържащи достатъчно дълго кардиопулмоналната дейност, за да могат да бъдат въведени витрификационните процеси чрез извънтелесни байпаси (всичко това след правното установяване на смъртта). След това охлаждаме организма на пациента до температурата на леда и безопасано го превозваме до избрания от него Крионик център, където настъпва последния етап на замразяване чрез течен азот.

EUCRIO предлага процедури на стабилиризане на крионик-членовете, които са скючили договор с центровете на крионик съхранение. Самата фирма не осигурява криогенно съхранение.

Дейността на EUCRIO обхваща:

  • Наблюдение на здравния статус на нашите клиенти
  • Интервенция след прваното установяване на смъртта
  • Усъвършенстване и поддръжка на оборудването
  • Симулация на аварийните сценарии
  • Подбор и обучение на медицинските специалисти

Оборудване:

EUCRIO разполага с оборудване, базирано на най-съвременна техника.