Hlavni Stranka

Primárním cílem naší společnosti EUCRIO je zajištění co nejlepších pohotovostních, stabilizačních a přepravních služeb pro členy kryonických organizací, žijící na území Evropského společenství.

Kromě toho EUCRIO provádí výzkumnou a vývojovou práci v této oblasti. Vyčleňujeme na to část svých prostředků, ale především se soustřeďujeme na zajištění prvotřídních služeb.

V případě, že se jeden z našich členů ocitne v bezprostředním ohrožení života, nasazujeme náš vycvičený a dobře vybavený tým, který má službu u pacientova lůžka, připraven poskytnout mu co nejkvalitnější stabilizační služby. Pacient je stabilizován pomocí náležitých léčiv, ochlazen a promyt vitrifikačním roztokem, předtím než bude zmražen na temperaturu suchého ledu a letecky dopraven do některé z kryonických organizací, kde bude dlouhodobě přechováván pomocí tekutého dusíku.

Naším hlavním poselstvím je zlepšení kryonizace lidí a zajištění ochrany životů našich členů.