FAQ

1 - Čím se zabývá EUCRIO?
2 - Co je pohotovostní služba a proč je tolik důležitá?
3 - Co je to stabilizace a proč je tolik důležitá?
4 - Co je to přepravní služba a proč je tolik důležitá?
5 - Jaký odborně vyškolený personál bude poskytovat služby?
6 - Kolik to celé bude stát?
7 - Poskytuje EUCRIO úschovu kryonickým pacientům?
8 - Do kterých kryonických středisek zajišťuje EUCRIO přepravu?
9 - Kdo může požádat o vaše služby?
10 - Může EUCRIO poskytovat služby mimo EU?
11 - Bydlím mimo EU, ale často v ní pobývám. Mohu se na vás také obrátit?
12 - Jsem obyvatelem EU, ale často cestuji mimo EU. Můžete mi poskytnout pomoc, budu-li ji potřebovat mimo území EU?
13 - Co mám udělat, pokud jsem se rozhodl využít vašich služeb?

Otázka 1. Čím se zabývá EUCRIO?
Odpověď. EUCRIO zajišťuje pohotovostní dohled, stabilizační a přepravní služby napříč Evropskou unií.

Otázka 2. Co je pohotovostní služba a proč je tak důležitá?
Odpověď. Službu „standby“ (pohotovost u lůžka pacienta) zajišťuje odborný tým rychlého reagování přímo u lůžka pacienta, aby mohl zasáhnout, jakmile bude konstatována právní smrt. Podle statistiky, služba u lůžka umírajícího v průměru trvá kolem deseti dnů. Třídenní doba je považována za velice krátkou, dvacetidenní za velice dlouhou.

Otázka 3. Co je to stabilizace a proč je tolik důležitá?
Odpověď. Stabilizace zahrnuje následující postupy: počáteční zchlazení, udržování kardiopulmonálního oběhu, aplikace léčiv nutných pro kryoprezervaci a také nahrazení pacientovy krve lékařským kryoprotektivem. Tyto procedury snižují degradaci buněk. Kdyby totiž v jejím důsledku byl pacient hned zmražen na příliš nízkou teplotu, nejspíš by došlo k poškození těla zmražením. To by značně ublížilo pacientovi.

Otázka 4. Co je to přepravní služba a proč je tolik důležitá?
Odpověď. Přeprava je třetím základním prvkem celého procesu a je rovněž nanejvýš důležitá. V případě její dobré organizace, včasného naplánování a bezpečného provedení může být pacient dopraven za teploty suchého ledu do zařízení dlouhodobé péče během pár dnů. Toto období je pro přepravu přijatelné a odpovídá době přepravy pacienta z jedné části USA do druhé, pokud se musí překročit hranice jednotlivých států.

Otázka 5. Jaký odborně vyškolený personál bude poskytovat služby?
Odpověď. EUCRIO zaměstnává široké spektrum odborníků, včetně lékařů, perfusionistů, lékařských techniků, inženýrů a vědců po celé Evropské unii. Zaměstnanci EUCRIO jsou připravení zasáhnout v celé EU a jsou klientům k dispozici nepřetržitě (24 hodin denně, 7 dnů v týdnu).

Otázka 6. Kolik to celé bude stát?
Odpověď. EUCRIO vybírá členský poplatek ve výši 35 eur měsíčně a účtuje si za vykonané služby dodatečnou částku v řádu desetitisíc eur. Existují různé úrovně služeb a různé způsoby jejich hrazení pro pokrytí veškerých výdajů. Naším cílem je udělat tyto služby co nejdostupnějšími.

Otázka 7. Poskytuje EUCRIO úschovu kryonickým pacientům?
Odpověď. EUCRIO je odborná organizace a zatím zajišťuje pouze pohotovostní dohled, stabilizaci a přepravu.

Otázka 8. Do kterých kryonických středisek zajišťuje EUCRIO přepravu?
Odpověď. EUCRIO rádo dopraví pacienty do jednoho ze tří největších kryonických center dlouhodobé péče, jimiž jsou: Alcor, Cryonics Institute a KrioRus.

Otázka 9. Kdo může požádat o vaše služby?
Odpověď. Abyste mohli požádat o naše služby, potřebujete jen být plnohodnotným členem (anebo mít odpovídající smlouvu, jako v případě KrioRus, která není strukturována jako členská organizace) jednoho ze tří hlavních center, poskytujících dlouhodobou kryonickou péči.

Otázka 10. Může EUCRIO poskytovat služby mimo EU?
Odpověď. V současné době EUCRIO poskytuje své služby jen na území Evropské unie.

Otázka 11. Bydlím mimo EU, ale často v ní pobývám. Mohu se na vás také obrátit?
Odpověď. Ano, i když EUCRIO bude s to vám pomoci jedině tehdy, když se v moment zásahu budete nacházet na území EU.

Otázka 12. Jsem obyvatelem EU, ale často cestuji mimo EU. Můžete mi poskytnout pomoc, budu-li ji potřebovat mimo území EU?
Odpověď. Nemůžeme působit mimo Evropskou unii. Nicméně, pokud plánujete hodně cestovat mimo EU, rádi vám pomůžeme najít náhradní řešení.

Otázka 13. Co mám udělat, pokud jsem se rozhodl využít vašich služeb?
Odpověď. Klikněte sem pro detailnější informaci, není to nic závazného.