Medlemskab

EUCRIO er et firma, der forsikrer kryonisk standby ydelser i nødsituationer, ud over det stabiliserings- og transportydelser i den Europæiske Union.

Mange europæere har bemærket, at de ikke har haft de samme fordele som amerikanerne, når det kommer til kryoniske tjenester, og dermed har frygtet, at de ikke vil få dén lægehjælp, de bruger, når de når de har størst behov for, eller at de ikke når derhen, hvor de skal, når de mest har brug for at være der - eller ikke i det mindste.

Nu har vi forandret situationen.

Vores professionelt uddannede beredskabsteams altid "står ved siden af" en uhelbredeligt diagnosticeret patients seng, sikrer en dødserklæring så snart som muligt, udfører først nedkøling, ved samtidig at give patienten medikamenter og fortsætter kardial støtte ved at undgå blodpropper og sikre en korrekt medicin cirkulation. I det følgende forsikrer vi vertifikationsydelser til patienten således, at så vidt som muligt, nedfrysning skader ikke vil forekomme. Endelig nedkøler vi patienten til tøris-temperaturer. Dernæst sender vi patienten på en sikkert måde til en af de tre vigtigste kryoniske organisationer for opbevaring, som patienten valgte, for den endelige nedkøling til flydende nitrogen-temperaturer og langtidspleje.

Er du den slags person, som allerede har tænkt over at træffe foranstaltninger for personlige kryoniske tjenester, så er du den sjældne slags person, der tænker og planer forude, og investerer i sin fremtid.

Før EUCRIO blev grundet, skete det ikke sjældent, at patienten havde ventet en vis tid på tøris, før enhver form for støtte trådte ind. Disse patienter havde mest ikke nogen fast aftale for standby, stabilisering eller transport, og påberåbte venner og familie, at foretage nødvendige foranstaltninger i sidste øjeblik, hvilket uvægerligt tog længere tid, end forventet. Disse kryoniske medlemmer var nødt til at finde ud af en situation, der afveg langt fra en perfekt kryopræservering. Tit var det fx en "direkte frysning" uden videre forberedelser, fordi det var alt, der kunne gøres, indtil en hjælp blev fundet.

Det er ikke noget, vi ønsker dig, og vi er sikre på, at det ikke er noget, du ønsker dig eller dine nærmeste.

Derfor forestiller vi EUCRIO - Den Europæiske Unions Kryoniske Interventions Organisation - og tilbyder professionelt uddannet personale, et såkaldt state-of-the-art medicinsk udstyr, specialiserede vitrifikations løsninger, stærk infrastruktur og organisation, og i det hele taget alt nødvendigt for at gøre din overgang fra terminal sygdom til vedvarende kryonisk omsorg så sikkert som muligt.

Vi er her for at bevare dit liv.