Ιδιότητα μέλους

Το EUCRIO είναι μια εταιρία, η οποία προσφέρει το standby, τη σταθεροποίηση και τις υπηρεσίες μεταφοράς σε όλη την Ε.Ε σε περίπτωση ανάγκης για τα μέλη των κρυονικών οργανωσέων.

Πολλοί Ευρωπαίοι παρατηρήθηκαν, ότι δεν είχαν όλα τα κέρδη από τις κρυονικές υπηρεσίες ως οι Αμερικανοί και συνεπώς ανησύχησαν, ότι δε θα έχουν την ιατρική βοήθεια, όταν θα τη χρειάστηκαν περισσότερα, ή δε θα φτάσουν, που πρέπει να φτάσουν όταν θα το χρειάστηκαν περισσότερα – ή καθόλου.

Το αλλάξαμε τώρα.

Οι επαγγελματικά εκπεδευμένες ομάδες μας θα απαντήσουν στη ζήτηση του «stand by» κοντά στο κρέβατι του ασθενή σε τελευταίο στάδιο ασθένειας, θα εξασφαλίσουν την πιο σύντομη ανακοίνωση του νομικού θάνατου, θα κάνουν αρχική ψύξη ενώ θα δώσουν τα φάρμακα και θα συνεχίσουν την καρδιακή υποστήριξη για να αποφύγει ο ασθενής τους θρόμβους αίματος και για να κυκλοφορούν τα φάρμακα σωστά. Μετά θα εφοδιάσουμε τη διαδικασία υαλοποίησης στον ασθενή για να, οπουδήποτε δυνατό, μην γίνεται βλάβη της κατάψυξης. Τελικά θα κρυώσουμε τον ασθενή για να έχει την θερμοκρασία του ξηρού πάγου, και μετά θα τον στείλουμε σε ένα από τρείς βασικούς προμηθευτές της κρυονικής αποθήκευσης, τον οποίο είχε διαλέξει ο ασθενής, για να γίνει τελική χαμήλωση της θερμοκρασίας του στη θερμοκρασία του υγρού αζώτου και για τη μακροπρόθεσμη περίθαλψη.

Αν είστε άνθρωποι, οι οποίοι έχουν την προβλεπτικότητα για να κάνουν τις ετοιμασίες για τις προσωπικές κρυονικές υπηρεσίες, τότε είστε το σπάνιο είδος ανθρώπων, οι ποίοι σκέπτονται και σχεδιάζουν προς το μέλλον και επενδύουν στο δικό σας μέλλον.

Πριν από το EUCRIO, δώσαμε προσοχή στις περιπτώσεις στις οποίες ο ασθενής περίμενε για ένα διάστημα χρόνου στο ξηρό πάγο πριν από καμία βοήθεια ήρθε. Συνεχώς τέτοιοι ασθενείς δεν είχαν καθόλου ετοιμασίες για το standby, τη σταθεροποίηση ή τη μεταφορά και βασίστηκαν στους φίλους και συγγενείς τους, οι οποίοι έκαναν τις απαραίτητες ετοιμασίες την τελευταία στιγμή, και συνεχώς αυτό διάρκησε περισσότερο χρόνο από τι πρόβλεψαν. Αυτοί οι οπαδοί της κρυονικής δεν πήραν την τέλεια κρυοσητήρηση. Για παράδειγμα, πολύ συχνά γίνοταν «άμεση κατάψυξη» χωρίς άλλες ετοιμασίες, γιατί μόνο αυτό μπόρουσε να γίνει πριν από ήρθε η βοήθεια.

Εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο για σας, και είμαστε σίγουροι, ότι και εσείς δεν θέλετε κάτι τέτοιο για σας ή για τους αγαπημένους σας.

Γι’αυτό στο τέλος παρουσιάζουμε το EUCRIO (European Union Cryonics Rapid Intervention Organisation – Κρυονική Οργάνωση Ταχής Επέμβασης στη Ε.Ε.) και προσφέρει επαγγελματικά εκπεδευμένο προσωπικό, το πιο προηγμένο ιατρικό εξοπλισμό, εξειδικευμένα διαλύματα υαλοποίησης, δυνατή υποδομή και οργάνωση, με λίγα λόγια, τα πάντα για να γίνεται μετάβαση από τη μοιραία ασθένεια στη μακροπρόθεσμη κρυονική πρόθαλψη, τόσο ασφαλώς όσο δυνατό.

Συντήρηση της δικής σας ζωής είναι η αιτία της ύπαρξης μας.