Υπηρεσίες

Το EUCRIO είναι μια οργάνωση με σκοπό για να προσέρει το καλύτερο δυνατό standby, τη σταθεροποίηση και τις υπηρεσίες ματαφοράς για τα μέλη των κρυονικών οργανώσεων, τα οποία ζουν στην Ε.Ε.

Η ποιότητα της σταθεροποίησης και της μεταφοράς κάνει μεγάλη διαφορά στην ποιότητα της κρυοσυντήρησης, όπως αναβάθμιση από την άμεση ψύξη στην υψηλής ποιότητας υαλοποίηση. Χάρη στις πρόσφατες προόδους στην υαλοποίηση, τα μέλη της κρυονικής οργάνωσης μας μπορούν να έχουν πολύ καλή οργανική συντήρηση του σώματος. Η υαλοποίηση προσφέρει καλές ευκαιρίες για την αναζωογόνηση χάρη στις μελλοντικές προηγμένες τεχνολογίες, όπως προηγμένη μοριακή νανοτεχνολογία. Με τις καλές τεχνολογίες υαλοποίησης στη θέση η ποιότητα της ανθρώπινης κρυοσυντήρησης εξαρτάται σήμερα από την ταχύτητα και την ποιότητα των διαδικασιών της σταθεροποίησης και της μεταφοράς του σώματος.

Αλλά πόσο καλό είναι η σταθεροποίηση και η μεταφορά των μέλων των κρυονικών οργανώσεων στην Ευρώπη; Το EUCRIO προσφέρει το καλύτερο δυνατό standby, τη σταθεροποίηση και τη μεταφορά για τα μέλη των κρυονικών οργανώσεων, τα οποία ζουν στην Ε.Ε.

Ο σκοπός του EUCRIO είναι να χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία του σώματος του ασθενή ενώ δίνουμε τα φάρμακα και εφοδιάζουμε την καρδιοπνευμονική υποστήριξη για αρκετό καιρό για να εισάγουν τα διαλύματα υαλοποίησης μέσω του εξωσωματικού bypass (όλα αυτά γίνονται μετά την ανακοίνωση του νομικού θάνατου.) Μετά γίνεται η επακόλουθη χαμήλωση της θερμοκρασίας του σώματος για να έχει το σώμα τη θερμοκρασία του ξηρού πάγου για τη μεταφορά στους βασικούς προμηθευτές της κρυονικής αποθήκευσης για την επακόλουθη χαμήλωση θερμοκρασίας ώς να έχει τη θερμοκρασία του υγρού αζώτου.

Το EUCRIO δίνει κρυονικές διαδικασίες σταθεροποίησης στα μέλη των κρυονικών οργανώσεων, τα οποία έκαναν ετοιμασίες με τους προμηθευτές της κρυονικής αποθήκευσης. Το EUCRIO μόνο του δεν προσφέρει καμία κρυογενική αποθήκευση.

Δραστηριότητες του EUCRIO περιλαμβάνουν:

  • Παρακολούθηση της κατάστασης υγείας των πελάτων μας
  • Επέμβαση μετά το νομικό θάνατο
  • Εξοπλισμός για τη διύλιση και τη διατήρηση
  • Προσποίηση των σχέδιων ανάγκης
  • Στρατολογία και εκπέδευση του ιατρικού προσωπικού

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι ομάδες EUCRIO είναι εξοπλισμένα με την τελευταία του κιτ τέχνης.