Palvelut

EUCRIO on organisaatio, jonka tavoitteena on parhaiden mahdollisten valmius-, vakautus- ja kuljetuspalvelujen tarjoaminen syväjäädytysorganisaatioiden jäsenille, jotka asuvat Euroopan yhteisössä.

Korkealaatuiset vakautus- ja kuljetuspalvelut ovat erittäin tärkeässä roolissa syväjäädytyssäilytyksen laadussa. Esimerkkinä mainittakoon siirtyminen suorajäädytyksestä korkealaatuiseen vitrifikaatioon. Viimeaikainen vitrifikaation kehityksen ansiosta kryoniikkajäsenillä voi olla erittäin hyvä ihmiskehon rakenteellinen säilyvyys. Vitrifikaation ansiosta kryoniikkajäsenillä on hyvä mahdollisuus herätä henkiin tulevaisuuden kehittyneen tekniikan, kuten esimerkiksi kehittyneen molekyylinanoteknologian, avulla. Kun vitrifikaatiotekniikat ovat kohdallaan, ihmisen syväjäädytyssäilytyksen laatu riippuu vakautustoimien ja kuljetuksen nopeudesta ja laadusta.

Kuinka hyvällä tasolla sitten Euroopassa asuvien kryoniikkajäsenten vakautus- ja kuljetuspalvelut ovat? EUCRIO tarjoaa parhaat valmius-, vakautus- ja kuljetuspalvelut kryoniikkajäsenille, jotka asuvat Euroopassa.

EUCRIOn tavoitteena on alentaa potilaan kehonlämpötilaa ja antaa lääkitystä sekä ylläpitää sydämen ja hengityksen toimintaa tarpeeksi kauan, jotta vitrifikaatioliuos voidaan antaa ulkoisen virtaustien avulla (tämä kaikki oikeudellisen kuoleman julistamisen jälkeen). Tämän jälkeen kehoa jäähdytetään edelleen hiilihappojäälämpötilaan, jossa kuljetus tapahtuu pääasialliselle syväjäädytyspalvelun tarjoajalle, jossa lämpötila edelleen alennetaan nestemäisen typen tasolle.

EUCRIOn kryoniikkavakautustoimet ovat kryoniikkajäsenten käytössä, jos nämä ovat tehneet sopimuksen syväjäädytyssäilytyspalvelun tarjoajan kanssa. EUCRIO ei tarjoa minkäänlaista syväjäädytyssäilytystä.

EUCRIOn toimiin kuuluvat:

  • Asiakkaiden terveydentilan valvominen
  • Väliintulo oikeudellisen kuoleman jälkeen
  • Laitteiston kehittäminen ja ylläpito
  • Hätätapausten harjoittelu
  • Lääketieteen ammattilaisten palkkaaminen ja kouluttaminen

VÄLINEET

EUCRIOn tiimeillä on käytössään huippuluokan laitteisto.