Pakalpojumi

EUCRIO mērķis ir sniegt vislabākos "standby", stabilizēšanas un transportēšanas pakalpojumus krionikas organizāciju biedriem, kas dzīvo Eiropas Kopienās teritorijā.

Aukstas kvalitātes stabilizēšana un transportēšana ir ļoti nozīmīga kriogēnai konservēšanai, piem. lai pārietu no tiesās saldēšanas līdz aukstas kvalitātes vitrifikācijai. Pateicoties jaunākiem panākumiem vitrifikācijas nozarē, krionikas organizāciju biedri var saglabāt ļoti labu ķermeņa struktūru. Vitrifikācija piedāvā krionikas pacientiem lielas atdzimšanas iespējas pateicoties progresīvām nākotnes tehnoloģijām, kā piem. progresīva molekulārā nanotehnoloģija. Pateicoties vitrifikācijas tehnoloģijām cilvēka kriogēnas konservēšanas kvalitāte tagad ir atkarīga no stabilizēšanas procedūru un ķermeņa transportēšanas ātruma un kvalitātes.

Kā īstenībā izskatās Eiropas krionikas pacientu stabilizēšana un transportēšana? EUCRIO piedāvā vislabākos "stand-by", stabilizēšanas un transportēšanas pakalpojumus krionikas organizāciju biedriem, kas dzīvo Eiropas Kopienas teritorijā.

EUCRIO mērķis ir samazināt pacienta ķermeņa temperatūru lietojot medikamentus un uzturēt sirds un plaušu funkciju tik ilgi, lai būtu iespēja izmantot vitrifikācijas metodi ar mākslīgu šuntu (viss tiek veikts pēc oficiālās nāves konstatēšanas). Pēc tam ķermenis tiek tālāk saldēts līdz sausā ledus temperatūrām, lai būtu iespēja to transportēt uz vienu no galvenajiem konservēšanas centriem, kur tas tiek iesaldēts līdz šķidrā slāpekļa temperatūrām.

EUCRIO kriogēna stabilizēšana tiek sniegta tiem krionikas organizāciju biedriem, kas ir vienojušies ar krionikas pakalpojumu sniedzējiem. EUCRIO pats nesniedz nekādus kriogēnas konservēšanas pakalpojumus.

EUCRIO sniedz šos pakalpojumus:

  • Klientu veselības stāvokļa pārraudzība
  • Intervencija pēc oficiālās nāves konstatēšanas
  • Aprīkojuma tīrīšana un apkope
  • Avārijas scenāriju simulēšana
  • Profesionālu mediķu komplektēšana un apmācība

APRĪKOJUMS

EUCRIO komandas ir apgādātas ar jaunāko aprīkojumu.