Hoofdpagina

Onze hoofdbedoeling in EUCRIO is het garanderen van de beste mogelijke procedures van gereedheid, stabilisatie en vervoer voor de lederen van de cryonische organisaties wonende in de Europese Gemeenschap.

Daarnaast voert EUCRIO het ontwikkelingsonderzoek in die omvang. Wij besteden daaraan een deel van onze middelen/fondsen maar onze hoofdbedoeling is het garanderen van de dienstverlening van hoogste kwaliteit.

Indien aan een van onze leden komt een ongeval voor wij plaatsen onze opgeleid en uitgerust team om bij de bed van een patiënt te wachten in gereedheid om de dienst van de stabilisatie te verlenen. De patiënt krijgt de stabiliserende medicijnen, zijn temperatuur wordt verlaagd en is onderworpen aan perfusie met behulp van middelen voor vitrificatie voor verdere verlaging van de temperatuur tot de temperatuur van droog ijs met de bedoeling het luchtvervoer naar de geschikte cryonische organisatie uit te voeren om de langdurige conservatie met behulp van vloeibare stikstof te realiseren.

Onze primaire missie is de verbetering van cryo-conservatie en de bescherming van het leven van onze leden.