Tjenester

EUCRIO er en organisasjon med ett mål, å gi best mulig standby, stabiliserings- og transporttjenester for medlemmer av kryoniske organisasjoner som holder til i Den Europeiske Union.

Kvaliteten på stabiliserings- og transporttjenester gjør en stor forskjell i kvaliteten på en kryonisk bevaring, som ved å oppgradere fra direkte frysing til vitrifikasjon av høy kvalitet. Takket være de siste fremskritt innen vitrifikasjon har medlemmer en veldig god strukturell kroppsbevaring. Vitrifikasjon tilbyr medlemmer av kryoniske organisasjoner gode sjanser for å bli gjenopplivet av fremtidig avansert teknologi, for eksempel molekylær nanoteknologi. Med god vitrifikasjon og teknologier på plass avhenger kvaliteten av menneskelig kryonisk bevaring nå av hastigheten og kvaliteten av stabiliseringsprosedyrer og kroppstransport.

Men hvor god er stabilisering og transport av medlemmer av kryoniske organisasjoner som bor i Europa? EUCRIO tilbyr best mulig beredskaper, stabilisering og transport for kryoniske medlemmer som bor innenfor EU.

EUCRIOs mål er å redusere pasientens kroppstemperatur og samtidig administrere medisiner og gi hjertet støtte lenge nok til å innføre en vitrifikasjon via ekstrakorporal bypass (alt dette er gjort etter erklæring av juridisk død). Ytterligere kjøling gjøres ned til tørris-temperaturer, for transport til de viktigste kryoniske anleggene for videre nedkjøling til flytende nitrogentemperaturer.

EUCRIOs kryoniske stabiliseringsprosedyrer brukes hos kryoniske medlemmer, som har gjort avtaler med kryoniske lagerleverandører. EUCRIO tilbyr ikke selv kryonisk oppbevaring av noe slag.

EUCRIOs oppgaver omfatter:

  • Overvåking av helsetilstanden til våre klienter
  • Intervenere etter juridisk dødserklæring
  • Raffinering og vedlikehold av utstyr
  • Simulerer nødsituasjoner
  • Rekruttering og opplæring av medisinsk fagpersonell

UTSTYR

EUCRIOs lag er utstyrt med state of the art utstyr.