Członkostwo

EUCRIO to firma zapewniająca czuwanie, stabilizację i usługi transportowe, na terenie Unii Europejskiej.

Wielu Europejczyków zauważyło, że w dziedzinie usług krionicznych nie mają tak samo dobrych warunków jak Amerykanie, i obawiali się, że nie otrzymają pomocy medycznej wtedy, kiedy będą jej najbardziej potrzebować, lub nie zostaną na czas przewiezieni tam, gdzie powinni się znaleźć – lub nie zostaną tam dotransportowani w ogóle.

Teraz to zmieniliśmy.

Nasze profesjonalne zespoły odpowiedzą na wezwanie do czuwania przy łóżku śmiertelnie chorego pacjenta, po śmierci jak najszybciej zadbają o formalne stwierdzenie zgonu, rozpoczną wstępne ochładzanie wraz z podawaniem leków, będą też podtrzymywać pracę serca w celu dokładnego rozprowadzenia leków i uniknięcia zakrzepów; następnie poddamy pacjenta witryfikacji, aby, na ile to możliwe, nie doznał uszkodzeń związanych z zamrażaniem. Na koniec ochłodzimy pacjenta do temperatury suchego lodu i bezpiecznie wyślemy go do wybranej przez niego jednej z trzech głównych instytucji oferujących przechowywanie ciała w temperaturach krionicznych, gdzie zostanie ostatecznie ochłodzony do temperatury ciekłego azotu i otrzyma długoterminową opiekę.

Jeśli jest Pani/Pan typem osoby, która ma na tyle dalekosiężne plany, aby zorganizować sobie usługi krioniczne, to jest Pani/Pan jednym z nielicznych ludzi, którzy z rozmysłem planują swoje życie i inwestują w swoją przyszłość.

Przed EUCRIO zdarzały się przypadki, że pacjent przez jakiś czas czekał w suchym lodzie, zanim ktokolwiek się nim zajął. Ci pacjenci nie mieli umów na czuwanie, stabilizację ani transport, i polegali na przyjaciołach i krewnych, którzy mieli zorganizować wszystko w ostatniej chwili, co oczywiście zajmowało im więcej czasu niż powinno. Tych krioników czekała daleka od perfekcji krioprezerwacja; często np. "bezpośrednie zamrożenie" bez żadnych innych przygotowań, jako że już tylko to można było zrobić, kiedy wreszcie nadeszła pomoc.

To nie jest to, czego byśmy Pani/Panu życzyli i jesteśmy pewni, że sami też nie życzylibyście Państwo tego sobie ani swoim bliskim.

Dlatego też przedstawiamy EUCRIO – European Union Cryonics Rapid Intervention Organisation (Organizację Szybkiej Interwencji Krionicznej Unii Europejskiej) – i zapewniamy profesjonalnie wyszkolony personel, najwyższej jakości sprzęt medyczny, specjalistyczne środki witryfikujące, silną infrastrukturę i organizację; krótko mówiąc – wszelkie potrzebne środki, aby Pani/Pana przejście od śmiertelnej choroby do długoterminowej opieki krionicznej było szybkie i jak najbezpieczniejsze.

Zachowanie Pani/Pana życia jest celem naszego istnienia.