Usługi

Celem EUCRIO jest świadczenie najwyższego poziomu usług czuwania w pogotowiu, stabilizacji i transportu zamieszkałym na terenie Europy członkom organizacji krionicznych.

Poziom stabilizacji i usług transportowych stanowi zasadniczą różnicę w jakości krioprezerwacji, umożliwiając przejście od stosowania bezpośredniego zamrożenia do wysokiej jakości witryfikacji. Dzięki niedawnym postępom w witryfikacji krionicy mogą liczyć na bardzo dobre zachowanie struktury ciała. Zastosowanie witryfikacji stwarza duże szanse, że krionicy będą reanimowani przy użyciu przyszłych zaawansowanych technologii, takich jak zaawansowana nanotechnologia molekularna. Wobec istniejącej wysokiej jakości technologii witryfikacji poziom ludzkiej krioprezerwacji zależy od szybkości i jakości procedur stabilizacji i transportu ciała.

Na jaką jakość stabilizacji i transportu mogą liczyć krionicy mieszkający w Europie? EUCRIO oferuje członkom organizacji krionicznych zamieszkałym na terenie Europy najwyższą jakość czuwania w pogotowiu, stabilizacji i transportu.

Zadaniem EUCRIO jest obniżenie temperatury ciała pacjenta w czasie podawania leków i podtrzymywanie pracy serca na tyle długo, aż poprzez zewnętrzny bypass zostaną podane substancje witryfikujące (wszystko to dzieje się po stwierdzeniu zgonu przez lekarza). Następnie pacjent zostaje ochłodzony do temperatury suchego lodu na czas transportu do głównych instytucji krionicznych, gdzie zostanie ochłodzony aż do osiągnięcia temperatury ciekłego azotu.

Procedury stabilizacji stosowane przez EUCRIO są dostępne członkom, którzy mają umowy z organizacjami zapewniającymi przechowywanie ciała w temperaturach krionicznych. Samo EUCRIO nie oferuje usług krioprezerwacji.

Do działań EUCRIO należą:

  • Monitorowanie stanu zdrowia naszych klientów
  • Interwencja po stwierdzeniu zgonu
  • Udoskonalanie i konserwacja sprzętu
  • Symulacja scenariuszy udzielania pomocy
  • Rekrutacja i szkolenie personelu medycznego

Wyposażenie

EUCRIO zespoły wyposażone są w stanie zestawy art.