Členstvo

EUCRIO je organizácia, ktorá zabezpečuje služby standby, stabilizácie a transportných procedúr v celej Európskej únii.

Veľa Európanov zistilo, že nemajú také isté výhody ako Američania v oblasti kryonických služieb, a preto sa znepokojujú, že nikto im neposkytne takú medickú pomoc, akú budú potrebovať, vo chvíli, v ktorej ju budú potrebovať, alebo v mieste, kde ju budú potrebovať, alebo vôbec ju nedostanú.

Práve to meníme.

Naše profesionálne pripravené tímy čakajú na telefón, aby ponúkli službu standby smrteľne chorým pacientom a trvali pri ich postele, a ako najrýchlejšie po konštatovaní smrti začali ochladzovanie tela, podali lieky a začali masហsrdca, aby zabránili krvným zrazeninám a zabezpečili cirkuláciu lieku; následne zabezpečili vetrifikáciu, čo, ak bude to len možné, zničenia tela počas mrazenia sa vôbec nevyskytnú. Konečne, mrazíme pacienta do temperatúry suchého ľadu a posielame ho do vybranej, jednej z troch hlavných organizácií na uschovanie, kde bude finálne mrazený v tekutom dusíku a starostlivo ošetrovaný.

V prípade, že ste osobou, ktorá opatrne podpísala zmluvu na individuálne kryonické služby, tak ste veľmi vzácnym druhom človeka, ktorý mysli a plánuje dopredu a investuje v svojú budúcnosť.

Pred EUCRIO sme zaznamenali niekoľko prípadov, v ktorých pacienti čakali v suchom ľade kým sa k nim dostali príslušné služby. Vždy títo pacienti nemali podpísane zmluvy na služby standby, stabilizácie a transportu, a spoliehali sa na svojich priateľoch a príbuzných, ktorí mali vykonať všetky potrebné opatrenia v poslednej chvíli, ktoré vždy trvali dlhšie než sa predpokladalo. Takáto kryonika je ďaleká od perfektnej kryopreservácie, často „jednoduché mrazenie“ bez iných opatrení, bolo vtedy všetko, čo sa mohlo urobiť, kým sa našla odborná pomoc.

Nie toto Vám želáme a sme istí, že aj Vy si nie toto želáte pre seba alebo pre blízke osoby.

Práve preto prezentujeme Vám EUCRIO – European Union Cryonics Rapid Intervention Organisation – a ponúkame profesionálne zaškolenú obsluhu, najmodernejšie lekárske príslušenstvo, profesionálne riešenia vetrifikácie, riadnu infraštruktúru a organizáciu, a v krátkych slovách, všetko, čo potrebujete na prechod od smrteľnej choroby k dlhodobej kryonickej starostlivosti tak bezpečné, ako je to len možné.

Zachovať Váš život je dôvod na našu existenciu.