Sluby

EUCRIO je organizácia, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť najlepší z možných standby, stabilizáciu, a transportné procedúry pre členov kryonických organizácií žijúcich v rámci Európskej únie.

Kvalita stabilizačných služieb a transportu je veľmi dôležitá pre ďalšie postupy počas kryoprezervácie, ako prechod od bezprostredného mrazenia do vitrifikácie najvyššej kvality. Vďaka pokroku v oblasti vetrifikácii, členovia kryonických organizácií môžu počítať s veľmi dobrou´štrukturálnou konzerváciou ľudského tela. Vitrifikácia ponúka členom kryonických organizácií obrovskú šancu na oživenie pomocou budúcich pokročilých technológií, napr. pokročilej molekulárnej nanotechnológie. Kvalita vetrifikácie a kvalita kryopreservácie tela závisia teraz od rýchlosti a kvality stabilizačných služieb a transportných procedúr.

Ale aká je kvalita stabilizácie a transportu tela členov kryonických organizácií žijúcich v Európe? EUCRIO ponúka najlepší z možných stand-by, stabilizáciu a transport pre členov kryonických organizácií žijúcich v rámci Európskej únie.

Cieľom EUCRIO je znížiť teplotu ľudského tela počas podávania liekov a srdcovo-pľúcneho oživovania tak dlho, aby sa zaviedlo vetrifikáciu pomocou obtoku mimo organizmu (všetko to sa deje po konštatovaní smrti). Potom nasleduje mrazenie do temperatúry suchého ľadu pre transport do hlavnej sa kryonickej organizácií cieľom mrazenia tekutým dusíkom a uschovávania.

Stabilizačné procedúry ponúkané spoločnosťou EUCRIO sú určené členom kryonických organizácií, ktorí podpísali zmluvy s kryonickými organizáciami na uschovanie tela. EUCRIO neponúka akejkoľvek formy kryogenického uschovania.

EUCRIO ponúka:

  • Övervakning zdravotného stavu našich zákazníkov
  • Reagovanie po konštatovaní smrti
  • Príslušenstvo na rafinovanie a údržbu
  • Scenáre núdzovej stimulácie
  • Zaškolených zdravotných odborníkov

PRÍSLUŠENSTVO

Tímy v EUCRIO sú vybavené v najnovšie sady.