FAQ

1 - Vad sysslar EUCRIO med?
2 – Vad är beredskap och varför är det så viktigt?
3 – Vad är stabilisering och varför är det så viktigt?
4 – Vad är transport och varför är det så viktigt?
5 – Vad för professionellt utbildad personal kommer att tillhandahållas?
6 – Hur mycket kostar det?
7 – Erbjuder EUCRIO förvaring för kryonikpatienter?
8 – Till vilka förvaringsleverantörer erbjuder EUCRIO transport?
9 – Vem kan ansöka?
10 – Kan EUCRIO utföra tjänster utanför EU?
11 – Jag bor utanför EU men tillbringar mycket tid i EU. Kan jag ansöka?
12 – Jag är bosatt i EU, men reser ofta utanför EU. Kan ni hjälpa mig om jag behöver er hjälp när jag befinner mig utanför EU?
13 – Vad behöver jag göra härnäst för att dra nytta av era tjänster?

Q1. Vad sysslar EUCRIO med?
A. EUCRIO tillhandahåller kryonisk akutberedskap, stabilisering och transport i hela Europeiska Unionen.

Q2. Vad är beredskap och varför är det så viktigt?
A. Beredskap innebär att ha utbildad räddningspersonal väntandes vid patientens säng för att agera så fort dödförklaring sker. Enligt statistik kommer en genomsnittlig beredskap ta cirka tio dagar. Tre dagars beredskap betraktas som mycket kort, och tjugo dagar kan anses mycket långt.

Q3. Vad är stabilisering och varför är det så viktigt?
A. Stabilisering innebär följande: initial nedkylning, fortsättande av hjärträddning, administrering av lämpliga läkemedel för kryonikförvaring, samt ersättandet av patientens blod med en medicinsk kryonikskyddare. Utan dessa förberedelser kommer cellulär nedbrytning att avancera längre än med dem. Utan dessa förberedelser skulle dessutom frysskador sannolikt uppkomma vid nedkylning till mycket låga temperaturer. Detta skulle orsaka betydande skada för patienten.

Q4. Vad är transport och varför är det så viktigt?
A. Transport är den tredje ytterst viktiga delen i denna process, och den har livsviktig betydelse. Med bra organisation, tidig planering och ett säkert upplägg, kan patienten transporteras i torristemperatur till dess långfristiga omsorgsplats inom ett par dagar. En tidsperiod på ett par dagar för hela transportprocessen är helt acceptabelt, och det motsvarar ungefär den tid som behövs för att transportera en patient från en del av USA till en annan, om de korsar statsgränser.

Q5. Vad för professionellt utbildad personal kommer att tillhandahållas?
A. EUCRIO anställer en mängd olika yrkesmän: bland annat läkare, infusionsadministratörer, akutsjukvårdare, ingenjörer och forskare från hela Europeiska Unionen. EUCRIO har anställda redo att rycka ut i hela Europeiska Unionen och samtliga är under ständig beredskap att bemöta kunder (dygnet runt, 7 dagar i veckan).

Q6. Hur mycket kostar det?
A. EUCRIO har en medlemsavgift på € 35/månad samt en extra avgift per tjänst, vilket i samtliga fall kommer att uppgå till tiotusentals euro. Det finns olika nivåer av tjänster och olika möjligheter till finansiering för att täcka dessa kostnader. Vi strävar efter att tillhandahålla dessa tjänster till så överkomliga priser som möjligt.

Q7. Erbjuder EUCRIO förvaring för kryonikpatienter?
A. EUCRIO är en specialiserad organisation och utför för närvarande endast beredskap, stabilisering och transport.

Q8. Till vilka förvaringsleverantörer erbjuder EUCRIO transport?
A. EUCRIO är stolta över att kunna förflytta patienter till samtliga av de tre viktigaste organisationerna som erbjuder långvarig kryonisk vård: Alcor, Cryonics Institute och KrioRus.

Q9. Vem kan ansöka?
A. För att ansöka behöver du endast vara medlem i en av de tre viktigaste organisationerna som erbjuder långvarig kryonikvård, samt ha ett fullt finansierat avtal om kryonisk nedfrysning på plats (eller ha ett likvärdigt avtal med KrioRus, som inte är en medlemsgrundad organisation).

Q10. Kan EUCRIO utföra tjänster utanför EU?
A. För närvarande erbjuder EUCRIO sina tjänster endast inom Europeiska Unionen.

Q11. Jag bor utanför EU men tillbringar mycket tid i EU. Kan jag ansöka?
A. Du kan ansöka, men EUCRIO kommer bara att kunna hjälpa dig om du befinner dig inom den Europeiska Unionen när du behöver vår hjälp.

Q12. Jag är bosatt i EU, men reser ofta utanför EU. Kan ni hjälpa mig om jag behöver er hjälp när jag befinner mig utanför EU?
A. Vi kan inte utföra våra tjänster utanför EU. Men om du planerar att resa mycket utanför EU, så hjälper vi dig gärna med att hitta alternativa lösningar.

Q13. Vad behöver jag göra härnäst för att dra nytta av era tjänster?
A. Klicka här för att få mer information, utan krav.