Hem

Vårt primära mål på EUCRIO är att tillhandahålla bästa möjliga beredskaps-, stabiliserings- och transporttjänster åt medlemmar av kryonikorganisationer bosatta inom Europeiska Unionen.

EUCRIO jobbar även med forskning och utveckling inom detta område. Vi avsätter en del av våra resurser till detta, men vår huvudsakliga fokus är alltid på att erbjuda tjänster av högsta kvalitet.

Om en av våra medlemmar befinner sig i en nödsituation så skickar vi vår välutbildade och välutrustade grupp för att vaka vid patientens säng, redo att förse patienten med bästa möjliga stabiliseringstjänster. Patienten ges stabiliseringsläkemedel, kyls ned och ges infusion av vitrifikation innan vidare nedfrysning till torristemperatur sker inför flygtransporten till en lämplig kryonikorganisation för långtidsbevaring med användning av flytande kväve.

Vår primära uppgift är att förbättra mänsklig kryoförvaring och värna om våra medlemmars liv.